Tên nghề: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Mã nghề và trình độ đào tạo

Trung cấp: 5340302

1. Mô tả nghề

Kế toán là một trong những nghề có nhiệm vụ quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, nhằm nắm bắt và thực hiện các quy định về pháp luật, chính sách liên quan đến tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế… Kế toán thực sự đóng vai trò tham mưu, cung cấp thông tin kinh tế, tài chính quan trọng cho lãnh đạo, phục vụ cho việc ra quyết định và đảm bảo về mặt tài chính để doanh nghiệp vận hành một cách liên tục, lành mạnh.

2. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo người nhân viên, cử nhân kết toán có năng lực vận dụng các quy định của Pháp luật vào hoạt động nghệ nghiệp; có kỹ năng phân tích… hạch toán…; thống kê….; kỹ năng sử dụng thuần thục các công cụ hỗ trợ, các phần mềm kế toán trong công việc.

Có Phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm người công dân trong xã hội hiện đại; có năng lực làm việc độc lập, tổ chức làm việc nhóm; có khả năng tự tìm kiếm và tự tạo việc làm; có khả năng cập nhật những quy định của Pháp luật, của Ngành trong hoạt động nghề nghiệp; có kỹ năng công nghệ thông tin, ngoại ngữ để tham gia thị trường lao động trong nước và hội nhập cộng đồng ASEAN, đáp ứng yêu cầu cách mạng KHCN 4.0.

3. Điểm nổi bật của chương trình đào tạo nghề Kế toán doanh nghiệp khi học tại Trường Cao đẳng Trung bộ

- Chương trình đào tạo được xây dựng theo chuẩn đầu ra khung năng lực quốc gia;

- Nội dung, chương trình đào tạo đã cập nhật đúng với các văn bản, các quy định và luật kế toán mới ban hành; cập nhật những công nghệ mới đang sử dụng phổ biến tại Việt Nam; đảm bảo tính hiện đại, tính hội nhập và phù hợp với yêu cầu phát của Doanh nghiệp.

- Trang thiết bị, được trang bị đầy đủ, hiện đại đảm bảo cho sinh viên thực hành hình thành kỹ năng, tay nghề;

- Người học được tham gia học tập, làm việc tại các doanh nghiệp ngay khi còn đang học giúp người học được các chuyên gia giàu kinh nghiệm hướng dẫn, tích lũy kinh nghiệm ngay khi còn đang học;

- Chương trình đào tạo gắn chuyên môn nghề nghiệp với giáo dục kỹ năng mềm, kiến thức tin học, ngoại ngữ giúp người học có khả năng tham gia thị trường lao động trong nước và quốc tế.

- Chương trình có tính liên thông giữa các cấp trình độ; Lý thuyết chiếm 30-36%; thực hành chiếm 70-64%.

4. Chương trình đào tạo

- Thời gian đào tạo trình độ trung cấp: 1,5 năm ; Tổng số giờ: 1125 giờ. Trong đó   LT 407 giờ (36%); TH: 718 giờ (64%); Bằng tốt nghiệp: Trung cấp kế toán

- Thời gian đào tạo trình độ cao đẳng: 2,5 năm ; Tổng số giờ: 2633 giờ. Trong đó: LT: 758 giờ (30%); TH:1875 giờ (70%). Bằng tốt nghiệp: Cử nhân kế toán

- Nội dung chương trình đào tạo:

Các môn học chung

Môn học, mô đun chuyên môn

Giáo dục chính trị

Thống kê doanh nghiệp

Pháp luật

Thuế

Giáo dục thể chất

Tài chính doanh nghiệp

Giáo dục quốc phòng và An ninh

Kế toán doanh nghiệp 1

Tin học

Kế toán doanh nghiệp 2

Tiếng anh

Thực hành Kế toán trong doanh nghiệp sản xuất

Môn học, mô đun cơ sở

Kế toán máy

Luật kinh tế

Kỹ năng giao tiếp

Soạn thảo văn bản

Kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Lý thuyết tài chính tiền tệ

Các mô đun cho trình độ cao đẳng

Lý thuyết kế toán

Quản trị doanh nghiệp

Môn học, cơ sở trình độ cao đẳng

Kế toán thuế

Kinh tế vi mô

Kế toán quản trị

Lý thuyết tài chính tiền tệ

Kiểm toán

Marketing

 

Kinh tế vĩ mô

 

Kinh tế phát triển

 

Thực tập tốt nghiệp

 

5. Phẩm chất, năng lực cần có để học nghề Kế toán doanh nghiệp

Phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, tuân thủ nguyên tắc trong công việc; có tinh thần học hỏi, tiếp cận cái mới;

Yêu thích, đam mê làm việc với các con số; cẩn thận, chắc chắn, tỷ mỷ;

Làm việc khoa học, năng động, sáng tạo, linh hoạt; có tinh thần trách nhiệm với bản thân và công việc; có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm.

6. Đối tác liên kết

- Công ty  TNHH Ánh Việt – Đăk lăk

- Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Nhân CG9- Quảng Ngãi

- Công ty xây lắp và thương mại Thành Phát

7. Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm:

- Làm kế toán tại các loại hình doanh nghiệp sản xuất; doanh nghiệp kinh doanh thương mại, dịch vụ và các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu;

- Làm kế toán tại các đơn vị sự nghiệp (Trường học, bệnh viện, viên nghiên cứu…)

- Vó khả năng tự tìm kiếm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

8. Giáo viên tư vấn

Ths: Hồ Thị Vui

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Đt/ zalo: 0981877049