STT HỌ VÀ TÊN EMAIL ĐIỆN THOẠI
BAN GIÁM HIỆU    
1 Dương Minh Quân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0914124936
2 Vũ Huy Mai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0914124722
3 Vũ Xuân Phong This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0913639588
PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ  
1 Nguyễn Tấn Bình This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0935039334
2 Nguyễn Đình Vĩnh Hảo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0982670579
3 Bùi Thái Việt Hoàng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0337797968
4 Nguyễn Thị Nhớ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0905433726
5 Ngô Thị Hồng Tân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0988801740
6 Nguyễn Thanh Bình This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0903534903
7 Phạm Thị Thảo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0982481894
8 Lê Thị Thúy Hằng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0975055948
9 Phan Thị Lân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0972949373
10 Nguyễn Thị Ái Vân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0905600682
11 Trần Ngọc Sang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0905509534
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH    
1 Dương Thị Lý This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0905694968
2 Nguyễn Thị Liêm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0357888335
3 Trịnh Thị Hồng Vi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0915800283
4 Đặng Ngọc Châu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0359024288
PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ  
1 Phan Văn Dương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0977297669
2 Nguyễn Thế Hiếu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0355188301
3 Võ Thị Minh Trang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0982006024
4 Lê Hữu Châu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0914062698
5 Trương Vĩnh Hoàng Ánh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0984335347
6 Nguyễn Xuân Trí This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0974777121
7 Lê Văn Dũng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0973294963
8 Nguyễn Thị Thúy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0986486449
PHÒNG CÔNG TÁC HSSV    
1 Nguyễn Minh Luyện This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0935496625
2 Hoàng Quốc Phương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0974794388
3 Hàng Văn Thiện This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0909102499
4 Nguyễn Song Hữu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0989158548
5 Nguyễn Hữu Vinh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0904492117
6 Nguyễn Thành Tài This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0919398268
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO    
1 Nguyễn Văn Bảy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0342944179
2 Giản Tư Hòa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0907146992
3 Phan Văn Tân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0935841450
4 Cao Huy Thành This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0987412777
5 Hồ Bính Thìn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0987791789
6 Bùi Đăng Trung This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0977020216
7 Nguyễn Đình Vũ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0983314489
8 Lê Vĩnh Lãm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0365756939
KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC    
1 Lê Ngọc Cường This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0914121582
2 Nguyễn Văn Danh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0919210354
3 Nguyễn Du This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0982467306
4 Lê Quang Dương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0905764072
5 Huỳnh Văn Huy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0976542327
6 Nguyễn Mạnh Quyết This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0944059603
7 Hoàng Liên Sơn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0904620786
8 Phan Hùng Thiện This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0932467567
9 Nguyễn Văn Tiên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01299317672
10 Phạm Minh Tuân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0916091568
11 Hồ Ngọc Ẩn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0914742295
12 Nguyễn Tiến Sỹ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0914124913
13 Nguyễn Hữu Thảo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0905329423
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ    
1 Võ Văn Bút This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0914139067
2 Nguyễn Hữu Chung This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0984336543
3 Cao Như Hùng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0989268283
4 Phạm Quang Khải This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0932225379
5 Nguyễn Văn Loi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0988084777
6 Huỳnh Văn Luyến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0985253185
7 Lê Kim Ngọc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0905395025
8 Nguyễn Văn Phúc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0905847622
9 Trần Trung Quốc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0919765937
10 Hà Văn Tài This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0935350180
11 Nguyễn Tấn Tài This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0947952340
12 Hồ Đắc Lợi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0375116783
13 Vũ Thị Oanh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0344937079
14 Phạm Thị Mạnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0367387485
15 Nguyễn Kế Phát This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0869327600
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN    
1 Đỗ Hoài Anh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0978554971
2 Nguyễn Thu Hằng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0973276470
3 Nguyễn Thế Hùng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0986958258
4 Trần Đức Khuê This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0986838349
5 Nguyễn Thị Nguyệt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0977070728
6 Trần Văn Thắng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0977928779
7 Hồ Thị Vui This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0973132358
8 Nguyễn Đình Do This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0905335826
9 Trương Thị Thiên Lý This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0986803995
KHOA NÔNG LÂM NGHIỆP    
1 Phạm Thị Cầm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0969961846
2 Nguyễn Thị Thanh Cẩm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0907474936
3 Nguyễn Văn Hân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0368908630
4 Nguyễn Thị Hoang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0336774367
5 Thái Quốc Huy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0964383383
6 Huỳnh Thị Luyến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0366079768
7 Nguyễn Lê Công Minh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0387160241
8 Trần Thị Tố Quyên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0365199407
9 Huỳnh Thị Thành This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0914607561
10 Võ Thị Thu Thảo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0979848016
11 Nguyễn Thị Thịnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0986841422
12 Nguyễn Hữu Thọ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0986695914
13 Trần Mạnh Duẩn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0905623775
14 Nguyễn Thị Hải Lý This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0986009046
15 Nguyễn Xuân Đính This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0982057307
KHOA XÂY DỰNG    
1 Bùi Văn Binh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0982679007
2 Nguyễn Thanh Chiến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0989689503
3 Lê Văn Cừ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0358525468
4 Nguyễn Nam This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01233992519
5 Cao Hữu Thọ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0983300167
6 Thái Thanh Tùng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0914437426
7 Hà Văn Thất This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0905108584
8 Lê Công Minh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0914950619
9 Nguyễn Duy Hà This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0984003040
10 Trần Thanh Hải This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0973152829
11 Phạm Đình Cẩm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0972064558
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH LÁI XE  
1 Phan Văn Thoại This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0905329587
2 Đặng Quang Sơn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0989493499
3 Phan Thụy Ánh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0984335338
4 Phan Văn Thọ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0984235884
5 Đỗ Thị Thủy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0905207607
6 Đậu Văn Hải This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0948881978
7 Thái Ngọc Trường This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0978427968
HOP DONG    
Khoa Cơ khí động lực    
1 Phạm Trọng Lợi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0365536567
Khoa Điện - Điện tử    
2 Võ Tấn Tài    
Khoa Khoa Học Cơ Bản    
3 Hàng Thiên Tự This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0338056899
4 Thái Xuân Bình    
Khoa Nông Lâm Nghiệp    
5 Phan Thị Thanh Thúy    
6 Nguyễn Văn Trường    
7 Lê Duy Quý    
8 Cao Thị Yến Mi    
Khoa Xây Dựng    
9 Nguyễn Văn Nam This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0359039756
Phòng Công tác HSSV    
10 Lê Thị Hà Anh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0987587564
Phòng KHTC    
11 Nguyễn Thị Ngọc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0823027671
Phòng TCHCQT    
12 Phan Hữu Cường This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0818106623
13 Nguyễn Thanh Minh (HĐDH)    
14 Trần Văn Thi (HĐDH)    
15 Bùi Thành Khoa    
16 Phạm Thị Nghị (CS1)    
17 Lê Lương Hiệu    
18 Ngô Xuân Cang    
19 Nguyễn Thị Sen (CS3)    
20 Nguyễn Thị Tiến (CS3)    
21 Nguyễn Thị Hoài Thanh (CS1)    
22 Phan Văn Quang    
23 Trần Văn Thanh    
24 Đào Văn Chắn (CS2)    
25 Tưởng Thị Nga (CS2)    
26 Nguyễn Đình Thống    
27 Nguyễn Thị Lệ (CS1)    
28 Mai Quốc Đạt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0382347967
29 Hồ Thị Mai    
30 Nguyễn Nỡ    
31 Lê Quang Việt    
32 Trần Quyết Chiến    
   Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe    
33 Nguyễn Minh Phúc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0964956189
34 Lê Văn Long    
35 Phạm Xuân Khả Vy    
36 Lê Anh Tuấn    
37 Trương Thị Minh Đức    
38 Nguyễn Thăng Bình    
39 Trần Phước Thiện    
40 Nguyễn Thành Huy    
41 Huỳnh Hữu Đức    
42 Trần Ngọc Châu    
43 Lê Nguyễn Trọng Nhân    
44 Nguyễn Duy Khanh    
45 Nguyễn Nhật Huy    
46 Ngô Minh Đệ    
47 Hồ Thanh Tùng    
48 Nguyễn Đăng Hiếu    
49 Nguyễn Thành Luân    
50 Nguyễn Thế Trung    
51 Nguyễn Bá Diệp    
52 Ngô Thành Đại    
53 Vi Nguyên Lộc    
54 Phan Tấn Đạt    
55 Nguyễn Văn Hòa    
56 Nguyễn Trí Dũng    
57 Nguyễn Hoàng Tuấn    
58 Trần Duy Thiện    
59 Huỳnh Tấn Anh Hùng    
60 Nguyễn Văn Hiến    
61 Nguyễn Kế Trọng Hiếu    
62 Nguyễn Văn Hoa    
63 Lê Ngọc Huy    
64 Bùi Ngọc Thiện    
65 Trần Văn Nay    
66 Võ Lưu Hoàng Sơn    
67 Nguyễn Hữu Dương    
68 Nguyễn Hữu Phú    
69 Phan Ngọc Thiên    
70 Đặng Thị Huyền Trang    
71 Phan Nhất Linh    
72 Nguyễn Duy Định    
73 Nguyễn Ngọc Điệp    
74 Trần Duy Diệu    
75 Phạm Khá    
76 Trần Hồng Nga    
77 Lê Duy Phương    
78 Nguyễn Tấn Tài    
79 Nguyễn Trung Tín    
80 Nguyễn Thị Hoàng Trúc    
81 Nghiêm Quốc Việt    
82 Huỳnh Phúc Quốc Hưng