Thứ (ngày/tháng) Buổi Nội dung Thành phần Địa điểm Người chịu trách nhiệm/chỉ đạo
Thứ 2 (30/01) Sáng 7h30: Giao ban tháng 02/2023 CBVC; HSSV. Hội trường 3 cơ sở Giám hiệu phụ trách cơ sở
8h30: Họp CBVC và người lao động CS1; CS3 CBVC và người lao động CS1; CS3 HT tầng 2 CS1; HT tầng 2 CS3 Giám hiệu phụ trách cơ sở
Chiều        
Thứ 3 (31/01) Sáng        
Chiều        
Thứ 4 (01/02) Sáng        
Chiều        
Thứ 5  (02/02) Sáng        
Chiều        
Thứ 6 (03/02) Sáng        
Chiều        
Thứ 7 (04/02) Sáng        
Chiều        
Chủ nhật (05/02) Sáng        
Chiều        
Ghi chú