TT Tên nghề Bản mô tả CTĐT Nhà giáo Thiết bị, dụng cụ ĐT
1 Công nghệ sinh học xem chi tiết chi tiết xem chi tiết
2 Lâm sinh xem chi tiết xem chi tiết
3 Bảo vệ thực  vật xem chi tiết xem chi tiết
4 Thú Y xem chi tiết xem chi tiết
5 Công nghệ ô tô xem chi tiết xem chi tiết
6 Vận hành máy thi công nền xem chi tiết xem chi tiết
7 Điện công nghiệp xem chi tiết xem chi tiết
8 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí xem chi tiết xem chi tiết
9 Công nghệ thông tin (UDPM) xem chi tiết xem chi tiết
10 Khảo sát địa hình xem chi tiết xem chi tiết
11 Trắc địa công trình xem chi tiết xem chi tiết
12 Kỹ thuật xây dựng xem chi tiết chi tiết
13 Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi xem chi tiết
14 Công nghệ hàn xem chi tiết xem chi tiết
15 Kế toán doanh nghiệp xem chi tiết xem chi tiết