TT Tên nghề Bản mô tả CTĐT Nhà giáo Thiết bị, dụng cụ ĐT
1 Quản lý và khai thác công trình thủy lợi chi tiết  chi tiết chi tiết   
2 Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi chi tiết  chi tiết
3 Nề - hoàn thiện công trình chi tiết  chi tiết
4 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí chi tiết  chi tiết chi tiết
5 Vận hành máy nông nghiệp chi tiết chi tiết chi tiết