1. Thông tin chung

- Tên khoa: Khoa Xây dựng

- Địa chỉ: Cơ sở 2, Xã Cát Tân, Huyện Phù Cát, Bình Định

- Thành lập 12/2003; tiền thân là Tổ môn Bê tông - xây lát Trường Dạy nghề Xây dựng - Bộ Thủy lợi được thành lập 6/1981

2. Chức năng, nhiệm vụ:

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, lập kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch chung của nhà trường;

- Quản lý trực tiếp giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên thuộc khoa, bộ môn; quản lý toàn bộ tài sản được nhà trường giao;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho giáo viên và nhân viên thuộc khoa, bộ môn;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện việc kiểm tra kết thúc môn học, mô đun mà khoa được giao quản lý;

- Xây dựng kế hoạch vật tư, dụng cụ thực tập theo quy định

3. Ngành nghề và quy mô đào tạo: với quy mô 150 HS - SV/năm; đào tạo trình độ Cao đẳng, trung cấp các ngành nghề sau:

+ Kỹ thuật Xây dựng

+ Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi

+ Cấp thoát nước

+ Cốt thép – hàn

+ Điện - nước

4. Cơ cấu tổ chức:

Trưởng Khoa

Lê Công Minh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0914950619

Phó Trưởng khoa

Hà văn Thất

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0905108584

 

Giảng viên

Họ và tên

Trình độ

Số điện thoại

Chức vụ

Bùi Văn binh

Đại học

0982679007

Giáo viên

Nguyễn Thanh Chiến

Đại học

0989689503

Giáo viên

Lê Văn Cừ

Đại học

01658525468

Giáo viên

Nguyễn Nam

Đại học

01233992519

Giáo viên

Nguyễn Văn Nam

Cao đẳng

01659039756

Giáo viên

Cao Hữu Thọ

Đại học

0983300167

Giáo viên

Phạm Sỹ Trung

Đại học

0984248976

Giáo viên

Thái Thanh Tùng

Đại học

0914437426

Giáo viên

5. Cơ sở vật chất:

- Nhà xưởng thực hành với diện tích hơn 1000 m2 đảm bảo đáp ứng nhu cầu đào tạo.

-Thiết bị đào tạo đảm bảo theo thông tư 27/2019/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2019 về Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng cho các nghề thuộc nhóm nghề công nghệ, kỹ thuật.

6. Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ:

Nghiên cứu làm mô hình giảng dạy tự làm được nhà trường công nhận:

- Năm học 2016 -2017: mô hình “Xử lý nước ngầm”; “ Khung nhà BTCT 3 tầng”

- Năm học 2017-2018: Mô hình “Hệ thống cấp nước nóng năng lượng mặt trời”; “cấu tạo cốt thép móng”

- Năm học 2018-2019: Thiết bị “Uốn cốt thép thủ công”

- Năm học 2019-2020: Mô hình“Mái lợp ngói”; “Cốt thép các loại dầm”

- Năm học 2020-2021: Mô hình“Cống lộ thiên”; “Cốt thép cầu thang”

7. Thành tích đã đạt được:

* Năm học 2015-2016:

- Tập thể khoa được công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; được Bộ trưởng Bộ NN và PTNT và Chủ tịch tỉnh Bình Định tặng Bằng khen

- 01 giáo viên được công nhận “Chiến sĩ thi đua cấp Trường”

- 02 HS-SV tham gia Hội thi tay nghề cấp Tỉnh đạt 01 giải Nhất; 01 giải Nhì

- 06 HS-SV tham gia Hội thi tay nghề cấp Bộ đạt 03 giải Nhất; 02 giải nhì; 01 khuyến khích

- 02 HS-SV tham gia Hội thi tay nghề quốc gia đạt 02 giải khuyến khích

* Năm học 2016 -2017:

- Tập thể khoa được công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc

- 02 giáo viên được công nhận “Chiến sĩ thi đua cấp Trường”

- 03 giáo viên đạt danh hiệu “Giáo viên dạy gỏi cấp trường”; 01 “Giáo viên dạy gỏi cấpTỉnh”

- 04 SV tham gia Hội thi tay nghề cấp Trường đạt 01 giải nhì; 01 giải ba và 02 giải khuyến khích.

* Năm học 2017-2018:

- Tập thể khoa được công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc

- 03 giáo viên được công nhận “Chiến sĩ thi đua cấp Trường”

- 01 giáo viên được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen

- 04 giáo viên đạt danh hiệu “Giáo viên dạy gỏi cấp trường”; 01 “Giáo viên dạy gỏi cấp Bộ”

- 04 SV tham gia Hội thi tay nghề cấp Trường đạt 01 giải Nhất; 01 giải nhì; 01 giải ba và 01 giải khuyến khích

- 02 HS-SV tham gia Hội thi tay nghề cấp Tỉnh đạt 02 giải Nhất

- 05 HS-SV tham gia Hội thi tay nghề cấp Bộ đạt 03 giải Nhất; 02 giải nhì

- 02 HS-SV tham gia Hội thi tay nghề quốc gia đạt 01 giải Ba và 01 giải khuyến khích

* Năm học 2018-2019

- Tập thể khoa được công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc

- 01 giáo viên được công nhận “Chiến sĩ thi đua cấp Trường”

- 04 giáo viên đạt danh hiệu “Giáo viên dạy gỏi cấp trường”

- 04 SV tham gia Hội thi tay nghề cấp Trường đạt 01 giải nhì; 01 giải ba và 02 giải khuyến khích.

* Năm học 2019-2020

- Tập thể khoa được công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc

- 02 giáo viên được công nhận “Chiến sĩ thi đua cấp Trường”

- 04 giáo viên đạt danh hiệu “Giáo viên dạy gỏi cấp trường”

- 03 HS-SV tham gia Hội thi tay nghề cấp Bộ đạt 02 giải Nhất; 01 giải nhì

- 01 HS-SV tham gia Hội thi tay nghề quốc gia đạt giải Ba

8. Một số ảnh hoạt động: