Thứ (ngày/tháng) Buổi Nội dung Thành phần Địa điểm Người chịu trách nhiệm/ chỉ đạo
Thứ 2 (27/9) Sáng        
Chiều        
Thứ 3 (28/9) Sáng        
Chiều        
Thứ 4 (29/9) Sáng 8h00: Họp Đảng ủy  BCH Đảng ủy Trực tuyến BT Đảng ủy
Chiều 14h00: Họp Thường trực Hội đồng tuyển sinh BGH (đ/c Quân, đ/c Phong); Phòng ĐT (đ/c Hằng, đ/c Thanh Bình); Phòng TCHC (đ/c Dũng); Phòng CTHSSV (đ/c Hữu) Phòng họp tầng 2, CS1 Chủ tịch hội đồng
Thứ 5  (30/9) Sáng        
Chiều        
Thứ 6 (01/10) Sáng 8h00: Kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị Khai giảng năm học mới và tổ chức Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam BGH (đ/c Quân, đ/c Phong); Phòng TCHC. CS2 Hiệu trưởng
Chiều 14h00: Kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị Khai giảng năm học mới và tổ chức Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam BGH; Phòng TCHC; LĐ khoa CKĐL; LĐ Trung tâm ĐT&SHLX CS3 Hiệu trưởng
Thứ 7 (02/10) Sáng        
Chiều        
Chủ nhật (03/10) Sáng        
Chiều        
Ghi chú