Thứ (ngày/tháng) Buổi Nội dung Thành phần Địa điểm Người chịu trách nhiệm/ chỉ đạo
Thứ 2 (04/10) Sáng 8h00: Kiểm tra bài dự thi: " Thiết kế dạy học trực tuyến trong GDNN" năm 2021 do Sở Lao động - TB và XH Bình Định tổ chức GV tham gia dự thi ( thầy Cừ, thầy Thắng) chuẩn bị và báo cáo;  Phòng ĐT, Đoàn CBGV tham gia cuộc thi Phòng họp tầng 2, CS1 PHT Vũ Huy Mai
8h00: Họp CB chủ chốt tại CS2 Trưởng các khoa, đại diện các Phòng tại CS2  CS2 PHT Vũ Xuân Phong
Chiều 14h00: Kiểm tra KTX tại CS2 BGH (đ/c Phong); Phòng TCHC (đ/c Ánh, Cường); Phòng CT HSSV (đ/c Thiện, Phương). CS2 PHT Vũ Xuân Phong
15h00: Chạy thử kết nối tổng thể giữa BTC cuộc thi với các nhà giáo tham gia dự thi BGH (đ/c Vũ Huy Mai); Phòng ĐT&HTQT (đ/c Hằng, Thanh Bình); Phòng TCHC (đ/c Dương); GV dự thi. Phòng họp tầng 2, CS1 PHT Vũ Huy Mai
Thứ 3 (05/10) Sáng 7h30: Tham dự Khai mạc Cuộc thi: " Thiết kế dạy học trực tuyến trong GDNN" năm 2021 do Sở Lao động - TB và XH Bình Định tổ chức BGH; Đoàn CBGV tham gia cuộc thi; Trưởng các đơn vị tại CS1. Phòng họp tầng 2, CS1 Hiệu trưởng
Chiều        
Thứ 4 (06/10) Sáng 8h00: BGH làm việc với các đơn vị về tổ chức Khai giảng năm học mới và tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam BGH; Phòng TCHC (đ/c Dũng, Trí); Phòng ĐT (đ/c Hằng); Phòng Công tác HSSV (đ/c Hữu); Phòng KHTC (đ/c Lý). Phòng họp tầng 2, CS1 Hiệu trưởng
Chiều 15h00: Tham dự Bế mạc Cuộc thi: " Thiết kế dạy học trực tuyến trong GDNN" năm 2021 do Sở Lao động - TB và XH Bình Định tổ chức BGH; Đoàn CBGV tham gia cuộc thi; Trưởng các đơn vị tại CS1. Phòng họp tầng 2, CS1 Hiệu trưởng
Thứ 5  (07/10) Sáng 8h00: Họp Thường trực Hội đồng sáng kiến. BGH (đ/c Phong, Mai); TCHC (đ/c Dũng, Trí); Phòng ĐT (đ/c Hằng). Phòng họp tầng 2, CS1 PHT Vũ Xuân Phong
Chiều        
Thứ 6 (08/10) Sáng Kiểm tra cơ sở vật chất tại CS2, CS3 BGH; Phòng TCHC   CS2, CS3 Hiệu trưởng
7h30: Tổng vệ sinh tại CS2 VC, NLĐ tại CS2 CS2 PHT Vũ Xuân Phong
Chiều        
Thứ 7 (09/10) Sáng        
Chiều        
Chủ nhật (10/10) Sáng        
Chiều        
Ghi chú