Thứ (ngày/tháng) Buổi Nội dung Thành phần Địa điểm Người chịu trách nhiệm/ chỉ đạo
Thứ 2 (11/10) Sáng Họp Quy Nhơn Hiệu trưởng Quy Nhơn  
Chiều        
Thứ 3 (12/10) Sáng 8h30: Họp với Tổng cục GDNN Hiệu trưởng Trực tuyến  
7h30: Kiểm tra và góp ý hồ sơ bài giảng tham dự Hội giảng toàn quốc tại Khoa CKĐL BGH (đ/c Mai); Lãnh đạo Phòng ĐT, Khoa CKĐL và GV liên quan tham gia CS3 PHT Vũ Huy Mai
Chiều        
Thứ 4 (13/10) Sáng 8h30: Hội ý BGH về công tác chỉ đạo triển khai các hoạt động chuẩn bị Khai giảng năm học mới và Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam Ban Giám hiệu Phòng Hiệu trưởng  
Chiều 13h30: Kiểm tra và góp ý hồ sơ bài giảng tham dự Hội giảng toàn quốc tại Khoa NL BGH (đ/c Mai); Lãnh đạo Phòng ĐT, Khoa NLN và GV liên quan tham gia CS1 PHT Vũ Huy Mai
Thứ 5  (14/10) Sáng 8h00: Họp thông qua kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2020-2021 BGH; CT Công đoàn; BT Đoản TN; Trưởng các phòng: TCHC; ĐT&HTQT; CT HSSV. Phòng họp tầng 2, CS1 Hiệu trưởng
Chiều        
Thứ 6 (15/10) Sáng Họp Quy Nhơn Hiệu trưởng Quy Nhơn  
       
Chiều        
Thứ 7 (16/10) Sáng        
Chiều        
Chủ nhật (17/10) Sáng        
Chiều        
Ghi chú