Thứ (ngày/tháng) Buổi Nội dung Thành phần Địa điểm Người chịu trách nhiệm/ chỉ đạo
Thứ 2 (27/12) Sáng Họp BCĐ hiến máu tình nguyện tỉnh Bình Định PHT Vũ Xuân Phong Quy Nhơn  
Chiều        
Thứ 3 (28/12) Sáng 8h30: Họp Đảng uỷ kiểm điểm BCH; đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên của Đảng bộ năm 2021 BCH; Bí thư các chi bộ Phòng họp tầng 2, CS1 BT Đảng uỷ
Họp về công tác giáo dục QPAN PHT Vũ Huy Mai Trực tuyến  
Chiều 15h00: Hội ý BGH và LĐ các phòng: TCHC, KHTC, ĐT&HTQT BGH và LĐ các phòng: TCHC, KHTC, ĐT&HTQT Phòng Hiệu trưởng Hiệu trưởng
Thứ 4 (29/12) Sáng 8h00: Làm việc với Tổ rà soát Quy chế chi tiêu nội bộ  Tổ rà soát Quy chế chi tiêu nội bộ  Phòng họp tầng 2, CS1 PHT Vũ Huy Mai
8h00: Làm việc với phòng TCHC về nhân sự Tổ tư vấn tuyển sinh PHT Vũ Xuân Phong; Phòng TCHC (đ/c Dũng, đ/c Trí) CS1  
Chiều 14h00: Làm việc với Tổ rà soát Quy chế Tổ chức và hoạt động cơ quan Tổ rà soát Quy chế Tổ chức và hoạt động cơ quan CS1 PHT Vũ Xuân Phong
Thứ 5  (30/12) Sáng 8h00: Làm việc với Tổ rà soát Quy chế chi tiêu nội bộ  Tổ rà soát Quy chế chi tiêu nội bộ  Phòng họp tầng 2, CS1 PHT Vũ Huy Mai
Chiều        
Thứ 6 (31/12) Sáng Kiểm tra Trung tâm ĐT&SHLX Hiệu trưởng CS3  
Kiểm tra công tác kiểm kê tại CS3 PHT Vũ Huy Mai CS3  
Chiều        
Thứ 7 (01/01) Sáng Chúc mừng năm mới
Chiều
Chủ nhật (02/01) Sáng        
Chiều        
Ghi chú  * Ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch năm nay trùng với ngày nghỉ hàng tuần (Thứ Bảy, ngày 01/01/2022), vì vậy CBVC và HSSV của Trường sẽ nghỉ bù vào Thứ Hai, ngày 03/01/2022.