Với mục đích thúc đẩy phong trào đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi từ hình thức dạy học truyền thống sang giảng dạy thông qua nền tảng công nghệ số hóa; nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào thiết kế, tổ chức và quản lý dạy học trực tuyến; đồng thời, tôn vinh trí tuệ, sức sáng tạo của các nhà giáo trong đổi mới nội dung và đổi mới phương pháp dạy học.

Ngày 04-06/10/2021, Sở LĐ-TB&XH Bình Định tổ chức cuộc thi "Thiết kế dạy học trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp" năm 2021 cấp Sở. Tham gia cuộc thi Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông Lâm Trung có 02 giáo viên: Thầy Nguyễn Văn Cừ Và Thầy Trần Văn Thắng.