Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp là hoạt động có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong bối cảnh hiện nay, nó góp phần vào việc khẳng định chất lượng và thương hiệu của một cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đánh giá thực trạng năng lực của nhà quản lý và đội ngũ nhà giáo, kỹ năng của người học khi tham gia thị trường lao động. Thực hiện chủ trương này, Trường Cao đẳng Cơ điện – Xây dựng và Nông Lâm Trung Bộ đã tiến hành đánh giá ngoài về kiểm định chất lượng cơ sở GDNN.

Đợt đánh giá ngoài lần này được thực hiện bởi Công ty cổ phần kiểm định và tư vấn giáo dục Việt Nam ((VTEC)) do Ts. Phạm châu Long, Nguyên Hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề Tiền Giang – Trưởng đoàn; Ts. Nguyễn Mạnh Cường, Phó Hiệu trưởng Trường cao đẳng CNTT - Thư kỳ; cùng các thành viên gồm: Ths. Nguyễn Hải Diên – Trưởng phòng Đào tạo Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt – Đức Hà Tĩnh; Ths. Nguyễn Hữu Kha – Giáo viên Trường cao đẳng Công nghệ và Nông Lâm Nam Bộ; Ths. Nguyễn Hữu Khánh – Giảng viên Trường Cao đẳng Công nghệ Tây nguyên.

Theo kế hoạch, Đoàn sẽ đánh giá cơ sở GDNN từ ngày 05 đến ngày 12/12/2021; Công tác đánh giá ngoài được tiến hành với toàn bộ các hoạt động của Nhà trường. Để chuẩn bị cho đợt đánh giá ngoài lần này, trong nhiều năm qua, Nhà trường luôn đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, thường xuyên tổ chức tự đánh giá để không ngừng cải thiện năng lực quản trị, quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của doanh nghiệp.

Trong thời gian làm việc, Đoàn đánh giá đã gặp gỡ, trao đổi trực tuyến với lãnh đạo các đơn vị, tổ chức phỏng vấn sinh viên, cựu sinh viên, doanh nghiệp và giáo viên trực tiếp giảng dạy tại nhà trường. Đoàn đã khảo sát cơ sở vật chất, các phòng thực hành và xưởng thực hành chuyên môn, khảo sát các trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học. Đoàn đánh giá ngoài tiến hành nghiên cứu Báo cáo tự  đánh giá cơ sở GDNN, chương trình đào tạo, hoạt động của Nhà trường, đồng thời kiểm tra, rà soát các minh chứng theo bộ tiểu chuẩn kiểm định chất lượng GDNN do Bộ LĐ-TB&XH ban hành.

Bên cạnh đó, Đoàn đánh giá xem xét hồ sơ dữ liệu về nhân sự cũng như thảo luận công tác tuyển dụng, phát triển chuyên môn và đánh giá các hoạt động của đội ngũ cán bộ và giáo viên, đồng thời nghiên cứu, xem xét các tài liệu minh chứng của việc thực hiện chương trình đào tạo phù hợp và gắn liền với nhu cầu của thị trường lao động...

Trong thời gian 07 ngày làm việc nghiêm túc, tích cực, Đoàn đã hoàn thành đúng theo kế hoạch và tiến độ đề ra. Đoàn kiểm định đánh giá cao cơ sở vật chất đào tạo cũng như chất lượng bản Báo cáo tự đánh giá và chuẩn bị minh chứng của nhà trường. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhà trường và các kiểm định viên đã giúp cho đoàn nghiên cứu, rà soát minh chứng một cách thuận lợi, dễ dàng; các cán bộ, giáo viên và sinh viên rất nhiệt tình, tích cực, nhà trường có mối quan hệ tốt với các doanh nghiệp. 

Chia sẻ tại buổi công bố đánh giá ngoài, ThS.Dương Minh Quân - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Tham gia vào công tác Kiểm định cơ sỏ GDNN lần này với mục đích  không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Nhà trường luôn có tâm thế, khát khao, phấn đấu trở thành trường chất lượng cao, có vị thế trong khu vực và quốc tế. Nhà trường trân trọng cảm ơn đoàn đánh giá ngoài đã dành cho trường Cao đẳng Trung bộ sự đánh giá công tâm, sự quan tâm và tư vấn góp ý kiến đầy thiện chí, tâm huyết với nhà trường".

Theo quy định, báo cáo đánh giá ngoài của Đoàn sẽ được Hội đồng kiểm định chất lượng sẽ tiến hành thẩm định và thực hiện các nội dung theo quy trình.

Tổ Thông tin truyền thông