Thứ (ngày/tháng) Buổi Nội dung Thành phần Địa điểm Người chịu trách nhiệm/ chỉ đạo
Thứ 2 (15/8) Sáng 8h00: Làm việc với các đơn vị chuẩn bị cho công tác tiếp sinh và sinh hoạt đầu khoá BGH (đ/c Phong); Phòng ĐT (đ/c Hằng); Phòng CT HSSV (đ/c Hữu); Phòng TCHC (đ/c Ánh); Tổ Tư vấn TS (đ/c Tân) Phòng họp tầng 2,CS1 PBT Vũ Xuân Phong
10h00: Duyệt hồ sơ đại hội chi bộ Khối Đào tạo BTV Đảng uỷ; Chi bộ Khối ĐT Phòng họp tầng 2,CS1 PBT Vũ Xuân Phong
Chiều 14h00: Duyệt hồ sơ đại hội chi bộ Khoa NLN BTV Đảng uỷ; Chi bộ Khoa NLN Phòng họp tầng 2,CS1 PBT Vũ Xuân Phong
15h00: Duyệt hồ sơ đại hội chi bộ Khối Hành chính; Chi bộ Khối Hành chính BTV Đảng uỷ; Chi bộ Khối Hành chính Phòng họp tầng 2,CS1 PBT Vũ Xuân Phong
Thứ 3 (16/8) Sáng 7h30: Duyệt hồ Duyệt hồ sơ đại hội chi bộ Khoa Xây dựng BTV Đảng uỷ; Chi bộ Khoa Xây dựng Phòng họp tầng 2,CS2 PBT Vũ Xuân Phong
8h30: Duyệt hồ sơ đại hội chi bộ Khoa Điện. Điện tử BTV Đảng uỷ; Chi bộ Khoa Điện, ĐT Phòng họp tầng 2,CS2 PBT Vũ Xuân Phong
10h00: Duyệt hồ sơ đại hội chi bộ Khoa Trắc địa BTV Đảng uỷ; Chi bộ Khoa Trắc địa Phòng họp tầng 2,CS2 PBT Vũ Xuân Phong
Chiều 14h00: Duyệt hồ sơ đại hội chi bộ Khoa Cơ khí chế tạo BTV Đảng uỷ; Chi bộ Khoa Cơ khí chế tạo Phòng họp tầng 2,CS2 PBT Vũ Xuân Phong
15h00: Duyệt hồ sơ đại hội chi bộ Khoa KHCB BTV Đảng uỷ; Chi bộ Khoa KHCB Phòng họp tầng 2,CS2 PBT Vũ Xuân Phong
Thứ 4 (17/8) Sáng 8h00: Duyệt hồ sơ đại hội chi bộ Khoa Cơ khí động lực BTV Đảng uỷ; Chi bộ Khoa CKĐL Phòng họp tầng 2,CS3 PBT Vũ Xuân Phong
10h00: Duyệt hồ sơ đại hội chi bộ Trung tâm ĐT&SHLX BTV Đảng uỷ; Chi bộ Trung tâm ĐT&SHLX Phòng họp tầng 2,CS3 PBT Vũ Xuân Phong
Chiều        
Thứ 5  (18/8) Sáng        
Chiều        
Thứ 6 (19/8) Sáng        
Chiều        
Thứ 7 (20/8) Sáng Dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường – Trường Cao đẳng CNKT Quy Nhơn BGH (đ/c Mai); Lái xe Phan Hữu Cường. Quy Nhơn  
Chiều        
Chủ nhật (21/8) Sáng        
Chiều        
Ghi chú