I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

TT Tên nghề Bản mô tả CTĐT Nhà giáo Thiết bị, dụng cụ ĐT
1 Công nghệ sinh học xem chi tiết chi tiết xem chi tiết
2 Lâm sinh xem chi tiết xem chi tiết
3 Bảo vệ thực  vật xem chi tiết xem chi tiết
4 Thú Y xem chi tiết xem chi tiết
5 Công nghệ ô tô xem chi tiết xem chi tiết
6 Vận hành máy thi công nền xem chi tiết xem chi tiết
7 Điện công nghiệp xem chi tiết xem chi tiết
8 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí xem chi tiết xem chi tiết
9 Công nghệ thông tin (UDPM) xem chi tiết xem chi tiết
10 Khảo sát địa hình xem chi tiết xem chi tiết
11 Trắc địa công trình xem chi tiết xem chi tiết
12 Kỹ thuật xây dựng xem chi tiết chi tiết
13 Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi xem chi tiết
14 Công nghệ hàn xem chi tiết xem chi tiết
15 Kế toán doanh nghiệp xem chi tiết xem chi tiết

 

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

TT Tên nghề Bản mô tả CTĐT Nhà Giáo Thiết bị, dụng cụ ĐT
1 Công nghệ sinh học xem chi tiết chi tiết chi tiết
2 Lâm sinh xem chi tiết  xem chi tiết
3 Bảo vệ thực  vật xem chi tiết  xem chi tiết
4 Thú Y xem chi tiết  xem chi tiết
5 Công nghệ ô tô xem chi tiết  xem chi tiết
6 Vận hành máy thi công nền xem chi tiết  xem chi tiết
7 Điện công nghiệp xem chi tiết  xem chi tiết
8 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí xem chi tiết  xem chi tiết
9 Công nghệ thông tin (UDPM) xem chi tiết  xem chi tiết
10 Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính xem chi tiết  xem chi tiết
11 Khảo sát địa hình xem chi tiết  xem chi tiết
12 Trắc địa công trình xem chi tiết  xem chi tiết
13 Kỹ thuật xây dựng xem chi tiết     chi tiết
14 Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi xem chi tiết
15 Điện - nước xem chi tiết
16 Cấp thoát nước xem chi tiết
17 Cốt thép hàn xem chi tiết  xem chi tiết
18 Công nghệ hàn xem chi tiết  xem chi tiết
19 Kế toán doanh nghiệp xem chi tiết  xem chi tiết
20 Kỹ thuật chế biến món ăn xem chi tiết chi tiết

 

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

TT Tên nghề Bản mô tả CTĐT Nhà giáo Thiết bị, dụng cụ ĐT
1 Quản lý và khai thác công trình thủy lợi chi tiết  chi tiết chi tiết   
2 Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi chi tiết  chi tiết
3 Nề - hoàn thiện công trình chi tiết  chi tiết
4 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí chi tiết  chi tiết chi tiết
5 Vận hành máy nông nghiệp chi tiết chi tiết chi tiết