Tên nghề: Lâm sinh

Mã nghề và trình độ đào tạo:

Cao đẳng: 6620202

Trung cấp: 5620202

1. Mô tả nghề

Nghề Lâm sinh là nghề thực hiện các công việc kỹ thuật lâm sinh, đáp ứng yêu cầu bậc 3 đến bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Người làm nghề lâm sinh có khả năng thực hiện các nhiệm vụ chính sau: Sản xuất cây giống nông lâm nghiệp tại vườn ươm, nhà lưới; thiết kế trồng rừng; trồng, chăm sóc, bảo vệ, phát triển rừng; thiết kế khai thác, tổ chức và thực hiện khai thác rừng, ngoài ra còn tham gia công tác khuyến nông, kinh doanh sản xuất nông lâm nghiệp.

2. Mục tiêu đào tạo

- Đào tạo người học có kiến thức thực tế, kiến thức lý thuyết rộng về nghề Lâm sinh; kiến thức cơ bản về chính trị, văn hoá, xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin

- Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp để giải quyết những công việc hoặc vấn đề phức tạp trong nghề Lâm sinh; làm việc độc lập theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, giám sát đánh giá đối với nhóm thực hiện những nhiệm vụ xác định trong nghề Lâm sinh;

- Người học hoàn thành chương trình đào tạo, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra Bậc 5 được cấp bằng kỹ sư thực hành nghề lâm sinh;

3. Điểm nổi bật của chương trình đào tạo nghề Lâm sinh

- Chương trình đào tạo được xây dựng theo chuẩn khung năng lực quốc gia;

- Cập nhật kiến thức mới, tiếp cận công nghệ hiện đại trong lĩnh vực lâm nghiệp của quốc tế và khu vực;

- Xây dựng được kế hoạch sản xuất, tiêu thụ sản phẩm từ  rừng phù hợp với từng loại cây trồng;

- Thực hiện được các phương pháp  sản xuất cây giống; trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;

- Sử dụng thành thạo thiết bị, công cụ phục vụ thiết kế trồng và khai thác rừng, trồng cây công nghiệp, cây ăn quả và trồng hoa cây cảnh;

- 70% thời gian học tập là thực hành kỷ năng nghề;

- Đội ngũ giáo viên dày giảng dạy nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn;

- Trường có 300 ha rừng thực nghiệm đáp ứng tốt  thực hành môn học cơ sở và mô đun chuyên môn nghề;

4. Chương trình đào tạo

- Thời gian đào tạo trình độ trung cấp:  1710 giờ; trong đó lý thuyết 619; thực hành 1011 giờ; Bằng tốt nghiệp: trung cấp

- Thời gian đào tạo trình độ Cao đẳng:  2790 giờ; trong đó lý thuyết  1647; thực hành 1011 giờ; Bằng tốt nghiệp: Kỷ sư thực hành

- Nội dung chương trình đào tạo: người học được học các nhóm môn học, mô đun sau:

+ Các môn học kiến thức kỷ năng chung: Chính trị, pháp luật, tin học, ngoại ngữ, giáo dục thể chất và giáo dực quốc phòng an ninh;

+ Các môn học, mô  đun cơ sở: An toàn lao động, sinh lý thực vật, thực vật cây rừng; sinh thái môi trường; đất và phân bón; nông lâm kết hợp; đo đạc....

+ Các môn học, mô đun chuyên môn: Hạt giống cây rừng; tạo giống cây từ hạt; nhân giống cây bằng phương pháp chiết, ghép, giâm hom; trồng và chăm sóc rừng; trồng cây lâm sản ngoài gỗ; Quản lý bảo vệ rừng; thiết kế trồng và khai thác gỗ; nuôi dưỡng và phục hồi rừng; sử dụng máy công cụ, và các môn học tự chọn về trồng cây ăn quả, cây công nghiệp, trồng nấm và trồng hoa cây cảnh....

5. Vị trí việc làm sau khi học

Sau khi tốt nghiệp ngành Lâm sinh, sinh viên có thể đảm nhận những công việc liên quan đến lĩnh vực lâm sinh, làm việc tại các doanh nghiệp lâm nghiệp, các cơ quan quản lý Nhà nước về Nông lâm nghiệp và Phát triển nông thôn các cấp, các cơ quan nghiên cứu về lâm nghiệp, các trung tâm Khuyến nông, khuyến lâm ở Trung ương và địa phương. Cụ thể, các bạn có cơ hội làm việc tại:

Cơ quan quản lý Nhà nước: Các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục kiểm lâm, Chi cục lâm nghiệp, Hạt Kiểm lâm; Trung tâm Khuyến nông,  Phòng Nông nghiệp, Trung tâm khuyến nông cấp Tỉnh, huyện, xã, các Trung tâm dịch vụ nông lâm nghiệp, các Công ty Lâm nghiệp.

Các công ty, các doanh nghiệp lâm nghiệp, các tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp và phát triển nông thôn, bảo vệ tài nguyên và môi trường…

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; các Viện, Trường, Dự án nghiên cứu Biến đổi khí hậu, Bảo tồn tài nguyên; Các cơ sở sản xuất và chế biến liên quan đến gỗ và sản phẩm gỗ, cây dược liệu, Khu bảo tồn, Vườn Quốc gia, Trung tâm quản lý và khai thác rừng, Công ty công trình đô thị…

Tư vấn cho các chương trình, dự án về lĩnh vực nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn các cấp.

Chuyên viên cho các công ty kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp, các lâm trường và trang trại lớn, các chương trình dự án phát triển nông thôn

6. Đối tác liên kết

Các Công ti Lâm nghiệp; BQL rừng phòng hộ; Các Trung tâm khuyên nông lâm; các hạt kiểm lâm và các trang trại, vườm cây giống trong và ngoài tỉnh

7. Nhu cầu xã hội đối với nghề trong tương lai

Cơ hội việc làm lớn vì hiện nay đang thiếu nguồn lực lao động chất lượng cao về lâm nghiệp; Khoa có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ sở đào tạo và các Nhà tuyển dụng trong  giúp học sinh, sinh viên có nhiều cơ hội học tập, thực tập nghề nghiệp và cơ hội xin việc cao ngay sau khi tốt nghiệp.

8. Giáo viên tư vấn

          Ths Lâm học: Nguyễn Xuân Đính - Trưởng khoa Nông Lâm nghiệp

          Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          Zalo: 091 64 85 079