Tên nghề đào tạo: VẬN HÀNH MÁY THI CÔNG NỀN

Mã ngành nghề và Trình độ đào tạo:

Cao đẳng: 6520183

Trung cấp: 5520183

1. Mô tả nghề

Nghề Vận hành máy thi công nền là nghề mà người hành nghề thực hiện các nhiệm vụ: Tổ chức thi công, giám sát, kiểm tra đánh giá kỹ thuật quá trình thi công san ủi mặt bằng; Tổ chức quản lý, vận hành tổ/ đội xe thi công cơ giới; Trực tiếp vận hành, bảo dưỡng các loại máy ủi, máy xúc, máy lu, máy san và một số loại máy thi công khác để thi công san ủi nền các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện… đúng tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành, đảm bảo năng suất lao động, an toàn kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh môi trường.

 2. Khả năng làm việc

- Đọc được bản vẽ kỹ thuật; tính toán được khối lượng thi công và lập phương án thi công phù hợp;

- Kiểm tra, đánh giá được chất lượng công trình;

- Tổ chức nghiệm thu và bàn giao công trình theo đúng nguyên tắc và quy trình;

- Tổ chức quản lý nhóm thi công nền và đào tạo thợ bậc thấp hơn;

- Vận hành thành thạo được các loại máy xúc, máy ủi, máy lu, máy san, máy đóng cọc và các loại máy liên quan theo đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Sử dụng được các loại máy, thiết bị dùng trong đo đạc, kiểm tra chất lượng công trình; Sử dụng thành thạo các dụng cụ thiết bị trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa những hư hỏng thông thường;

- Phán đoán, xử lý được các sự cố phát sinh trong quá trình thi công; Tổ chức thực hiện được các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh lao động;

- Sử dụng được công nghệ thông tin, ngoại ngữ cơ bản trong công việc chuyên môn của ngành, nghề;

- Thực hiện được công tác bảo dưỡng thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa được những hư hỏng thông thường các loại máy xúc, máy ủi, máy lu, máy san, máy đóng cọc và các loại máy liên quan theo đúng yêu cầu kỹ thuật;

3. Vị trí làm việc

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

- Cán bộ kỹ thuật trực tiếp tổ chức thi công, giám sát; Kiểm tra, đánh giá được chất lượng công trình, nghiệm thu bàn giao công trình; Tổ chức quản lý, vận hành tổ/ đội xe thi công cơ giới;

- Trực tiếp vận hành, bảo dưỡng các loại máy ủi, máy xúc, máy lu, máy san, máy đóng cọc và một số loại máy thi công khác bậc 3/5 theo khung kỹ năng nghề quốc gia;

- Lập cơ sở dịch vụ  sửa chữa, bảo dưỡng, kinh doanh máy thi công;

- Thành lập tổ/ đội máy làm dịch vụ thi công cơ giới;

- Làm việc cho các doanh nghiệp trong nước, khu vực ASEAN và quốc tế.

4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Học viên theo học nghề Vận hành máy thi công nền cũng có nhiều cơ hội nâng cao trình độ trong tương lai.

Có thể học liên thông để đạt trình độ cao hơn liên quan đến chuyên ngành đã được đào tạo; 

Có khả năng tự học tập tích luỹ kinh nghiệm, cập nhật kỹ thuật công nghệ mới nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật.

5. Thời gian đào tạo

- Thời gian đào tạo trình độ cao đẳng: 2 năm; Bằng tốt nghiệp:  Kỹ sư thực hành

- Thời gian đào tạo trình độ trung cấp: 1 năm; Bằng tốt nghiệp: Bằng trung cấp

6. Phẩm chất, năng lực cần có để học nghề

- Phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe và lối sống lành mạnh;

- Đam mê kỹ thuật, máy móc; Tinh thần ham học hỏi, thái độ học tập nghiêm túc, có tính kiên trì, nhẫn nại, có trách nhiệm với công việc và bản thân;

- Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng sắp xếp và quản lý thời gian một cách hiệu quả.

7. Đối tác liên kết

- Công ty THADI Trường Hải

- Tổng Công ty xây dựng Sông Đà

- Công ty Cổ phần Xây dựng 47

- Tổng công ty Binh đoàn 15- Bộ quốc phòng

8. Giáo viên tư vấn tuyển sinh

Ths. Nguyễn Du

Điện thoại: 0982010035

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.