Chương trình Đào tạo nghề Điện Công nghiệp, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông Lâm Trung Bộ đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ba hành. Giá trị sử dụng đến 19/12/2027.

Chương trình Đào tạo nghề Công nghệ ô tô, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông Lâm Trung Bộ đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ba hành. Giấy chứng nhận có giá trị đến ngày 19/12/2027.