Hạn nộp: 30/04/20212

  Tên công ty: Công ty Cổ phần xây dựng 47

  Vị trí việc làm: Công nhân trắc đạc, công nhân ô tô, công nhân máy đào, công nhân Hàn - Sắt hàn - Nề bê tông

  Nơi làm việc: Thi công tại các công trình: Bình Định, Quãng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai,...

  Tải file thông báo: Thông báo tuyển dụng Công ty CP Xây dựng 47

  Hạn nộp: 30/04/20212

  Tên công ty: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng nền móng Phú Sỹ

  Vị trí việc làm: Vận hành máy thi công: máy đào, máy xúc, máy ủi, máy lu, máy khoan,...

  Nơi làm việc: Bình Định, Quãng Ngãi, các tỉnh miền Đông Nam Bộ (Tp HCM, Đồng Nai, Bà Rịa,...), miền Tây Nam Bộ (Long An, An Giang, Hậu Giang,...)

  Tải file thông báo: Tuyển dụng PHU SY FOUNDATION