TT Tên nghề Bản mô tả CTĐT Nhà Giáo Thiết bị, dụng cụ ĐT
1 Công nghệ sinh học xem chi tiết chi tiết chi tiết
2 Lâm sinh xem chi tiết  xem chi tiết
3 Bảo vệ thực  vật xem chi tiết  xem chi tiết
4 Thú Y xem chi tiết  xem chi tiết
5 Công nghệ ô tô xem chi tiết  xem chi tiết
6 Vận hành máy thi công nền xem chi tiết  xem chi tiết
7 Điện công nghiệp xem chi tiết  xem chi tiết
8 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí xem chi tiết  xem chi tiết
9 Công nghệ thông tin (UDPM) xem chi tiết  xem chi tiết
10 Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính xem chi tiết  xem chi tiết
11 Khảo sát địa hình xem chi tiết  xem chi tiết
12 Trắc địa công trình xem chi tiết  xem chi tiết
13 Kỹ thuật xây dựng xem chi tiết     chi tiết
14 Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi xem chi tiết
15 Điện - nước xem chi tiết
16 Cấp thoát nước xem chi tiết
17 Cốt thép hàn xem chi tiết  xem chi tiết
18 Công nghệ hàn xem chi tiết  xem chi tiết
19 Kế toán doanh nghiệp xem chi tiết  xem chi tiết
20 Kỹ thuật chế biến món ăn xem chi tiết chi tiết