1. Thông tin chung

Khoa Cơ khí chế tạo

Địa chỉ: Cơ sở 2, Xã Cát Tân, Huyện Phù Cát, Bình Định

2. Ngành nghề đào tạo

- Công nghệ hàn

3. Cơ cấu tổ chức

Khoa  Cơ khí chế tạo có tổng số giảng viên/giáo viên là 09 (Trong đó có 05 giảng viên trình độ Thạc sỹ và 04 giảng viên trình độ Cứ nhân/ Đại học), đều đạt trình độ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định hiện hành. 

TRƯỞNG KHOA

ThS. Lê Vĩnh Lãm

Email: levinhlam@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobile: 0913584379

 Giảng viên
Nguyễn Văn Bảy nvbay@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0342944179
Giản Tư Hòa gthoa@cThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0907146992
Nguyễn Ngọc Phương nnphuong@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01259154053
Phan Văn Tân pvtan@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0935841450
Cao Huy Thành chthanh@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0987412777
Hồ Bính Thìn hbthin@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0987791789
Bùi Đăng Trung bdtrung@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0977020216
Nguyễn Đình Vũ ndvu@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0983314489

4. Thành tích đạt được

Hằng năm Khoa có nhiều giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp Tỉnh, Bộ và cấp Quốc gia.

HS-SV Nghề Hàn tham dự hội thi học sinh giỏi nghề cấp Tỉnh, cấp Bộ và cấp Quốc gia đều đạt giải cao nhất trong hội thi.

Tập thể Khoa được công nhận là Tập thể lao động Tiên tiến, Tập thể lao động Xuất sắc; nhiều lần được Hiệu trưởng Nhà trường và Bộ trưởng Bộ NN & PTNN tặng Giấy khen, Bằng khen.

5. Cơ sở vật chất và một số hình ảnh hoạt động