1. Thông tin chung

- Tên khoa: Khoa Nông Lâm Nghiệp

- Địa chỉ: Tầng 01, Nhà Hiệu Bộ, Cơ sở 1, KV8 - P. Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn

- Thành lập: Năm 1977

2. Ngành nghề đào tạo

- Công nghệ sinh học

- Thú Y

- Lâm sinh

- Bảo vệ thực vật

3. Cơ cấu tổ chức

Khoa hiện có 16 giáo viên chuyên trách, trong đó 100% giáo viên đạt chuẩn dạy lý thuyết và thực hành trình độ Cao đẳng.

TRƯỞNG KHOA

ThS. Nguyễn Xuân Đính

Email: dinhknl@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobile: 0982057307

PHÓ TRƯỞNG KHOA

ThS. Nguyễn Thị Hải Lý

Email: haily@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobile: 0986009046

PHÓ TRƯỞNG KHOA

ThS. Nguyễn Lê Công Minh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobile: 0387160241

Giảng Viên

Phạm Thị Cầm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0969961846
Nguyễn Thị Thanh Cẩm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0907474936
Nguyễn Văn Hân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0368908630
Nguyễn Thị Hoang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0336774367
Thái Quốc Huy tqhuy@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0964383383
Huỳnh Thị Luyến htluyen@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 366079768
Trần Thị Tố Quyên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 365199407
Huỳnh Thị Thành htthanh@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0914607561
Võ Thị Thu Thảo vttthao@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0979848016
Nguyễn Thị Thịnh ntthinh@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0986841422
Nguyễn Hữu Thọ nhtho@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0986695914
Trần Mạnh Duẩn tmduan@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0905623775

 

4. Thành tích đạt được

Nhiều năm được công nhận là tập thể lao động xuất sắc, được Bộ trưởng Bộ NN & PTNN tặng Bằng khen.

02 GV đạt GVDG toàn quốc, 01 GV được Thủ tướng tặng bằng khen, 01 GV đạt giải đặc biệt trong Hội thi cải cách hành chính do Bộ NN & PTNT tổ chức năm 2004 và trên 30 lượt GV đạt GVDG cấp cơ sở.

5. Cơ sở vật chất và một số hình ảnh hoạt động