1. Thông tin chung

- Phòng Tổ chức Hành chính Quản Trị

- Địa chỉ: Tầng 02, Nhà Hiệu Bộ, Cơ sở 1, KV8 - P. Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn

- Năm thành lập: 1974

2. Cơ cấu tổ chức

Trưởng phòng

Lê Văn Dũng

Email: dungtrungbo@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobile: 0973294963

Phó Trưởng Phòng

Ths. Nguyễn Xuân Trí

tringuyen@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0974777121

Phó Trưởng Phòng

Ths. Trương Vĩnh Hoàng Ánh

anhtrvh@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0984335347

 

Nhân viên

Phan Văn Dương duongpv@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0977297669
Nguyễn Thế Hiếu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 355188301
Võ Thị Minh Trang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0982006024
Lê Hữu Châu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0914062698
Nguyễn Thị Thúy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0986486449

 

Lao động hợp đồng

Ngô Xuân Cang  Bảo vệ 0985980846
Lê Lương Hiệu Bảo vệ  394779762
Bùi Thành Khoa Bảo vệ  0935005281
Nguyễn Thanh Minh Bảo vệ  0949942815
Phan Văn Quang Bảo vệ  01688543163
Trần Văn Thanh Bảo vệ 01692668461
Trần Văn Thi Bảo vệ 39595189
Nguyễn Đình Thống Bảo vệ 0977924016
Nguyễn Nỡ Bảo vệ 0338604654
Phan Hữu Cường Nhân viên điện nước, lái xe 0818106623
Mai Quốc Đạt Nhân viên điện nước 0382347967
Lê Quang Việt Nhân viên điện nước 0943312844
Đào Văn Chắn Nhân viên tạp vụ  
Nguyễn Thị Lệ Nhân viên tạp vụ 0342013480
Hồ Thị Mai Nhân viên tạp vụ 0344168917
Tưởng Thị Nga Nhân viên tạp vụ  
Phạm Thị Nghị Nhân viên tạp vụ 01694245278
Nguyễn Thị Sen Nhân viên tạp vụ  01694816058
Nguyễn Thị Hoài Thanh Nhân viên tạp vụ 0964905006
Nguyễn Thị Tiến Nhân viên tạp vụ   

 

3. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác Tổ chức cán bộ, Hành chính và quản trị. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác tổng hợp; hành chính; văn thưu, lưu trữ, lễ tân; công tác bảo vệ an ninh trật tự, quản lý và bảo vệ tài sản của nhà trường.

4. Nhiệm vụ

- Công tác tổ chức bộ máy, quản lý, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực.

- Công tác chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, giáo viên và người lao động; thanh tra, kiểm tra, pháp chế và thi đua khen thưởng, kỷ luật.

- Công tác bảo đảm ANTT và bảo vệ chính trị nội bộ.

- Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, khánh tiết, lễ tân.

- Quản lý hệ thống mạng, hệ thống thông tin của nhà trường.

- Xây dựng và thực hiện các hoạt động quảng bá về nhà trường.

- Công tác quản lý xe ô tô và phương tiện phục vụ công tác.

- Quản lý sử dụng khai thác, mua sắm, bảo trì và sửa chữa các loại thiết bị, vật tư, tài sải của nhà trường.

- Quản lý và tổ chức hoạt động phòng chống lụt bão, hỏa hoạn, an toàn vệ sinh lao động toàn trường.

- Quản lý các hoạt đông phục vụ cho HSSV trong khu nội trú.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

5. Thành tích đạt được

Nhiều năm liên tục được công nhận là tập thể LDDXS, LĐTT, được các cấp khen thưởng.