Thứ (ngày/tháng) Buổi Nội dung Thành phần Địa điểm Người chịu trách nhiệm/ chỉ đạo
Thứ 2 (12/9) Sáng 7h30: Tổng kết năm học 2021-2022 BGH (đ/c Mai); CBVC và HSSV CS1 Hội trường lớn CS1 PHT Vũ Huy Mai
BGH (đ/c Phong); CBVC và HSSV CS2, CS3 Hội trường lớn CS2 PHT Vũ Xuân Phong
9h00: Họp cán bộ chủ chốt các đơn vị tại CS2; LĐ khoa CKĐL;  LĐ phòng TCHC BGH (đ/c Phong); LĐ các đơn vị tại CS2; LĐ khoa CKĐL; LĐ Phòng TCHC (đ/c Ánh). Phòng họp tầng 2, CS2 PHT Vũ Xuân Phong
Chiều        
Thứ 3 (13/9) Sáng 8h00: Họp BCH đoàn trường BCH Đoàn trường Phòng họp tầng 2, CS1 BT Đoàn trường
Chiều 14h00: Họp Tổ Truyền thông; Tổ Tư vấn tuyển sinh BGH (đ/c Phong); Tổ Truyền thông; Tổ Tư vấn TS Phòng họp tầng 2, CS1 PHT Vũ Xuân Phong
Thứ 4 (14/9) Sáng 8h00: Dự Chương trình gặp gỡ, hướng nghiệp cho HSSV Trường Cao đẳng Trung Bộ do Công ty CJ VINA AGRI tổ chức. BGH (đ/c Phong); Khoa NLN; Phòng ĐT; Phòng CT HSSV Hội trường lớn CS1 PHT Vũ Xuân Phong
8h30: Làm việc với Phòng KT&KĐCL về kiểm định chương trình đào tạo. BGH (đ/c Mai); Phòng KT & KĐCL CS1 PHT Vũ Huy  Mai
Chiều Đi công tác Đắc Lắc BGH (đ/c Phong); Phòng ĐT (đ/c Tân); Phòng Công tác HSSV (đ/c Hữu). Lái xe: Lê Hữu Châu. Đắc Lắc PHT Vũ Xuân Phong
14h00: Họp CBVC Khoa Khoa học cơ bản  lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm Phó trưởng khoa (hoãn) BGH (đ/c Phong); Phòng TCHC (đ/c Dũng); CBVC khoa KHCB Phòng họp tầng 2, CS2 PHT Vũ Xuân Phong
Thứ 5  (15/9) Sáng        
Chiều        
Thứ 6 (16/9) Sáng 8h00: Họp BCH Đảng uỷ  BCH Đảng uỷ Phòng họp tầng 2, CS1  PBT Đảng uỷ (đ/c Vũ Xuân Phong)
  9h30: Họp Cán bộ chủ chốt BGH; Trưởng (hoặc phó) các Phòng, Khoa, TT, Đoàn thể. Phòng họp tầng 2, CS1 PHT Vũ Xuân Phong
Chiều 14h00: Làm việc với  Phòng ĐT và HTQT  về Kế hoạch  và Tiến độ  đào tạo.  BGH (đ/c Mai); Phòng ĐT & HTQT  CS1  PHT Vũ Huy  Mai
Thứ 7 (17/9) Sáng        
Chiều        
Chủ nhật (18/9) Sáng        
Chiều        
Ghi chú