Thứ (ngày/tháng) Buổi Nội dung Thành phần Địa điểm Người chịu trách nhiệm/ chỉ đạo
Thứ 2 (19/9) Sáng        
Chiều        
Thứ 3 (20/9) Sáng Dự Hội nghị tại Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Bình Định BGH (đ/c Phong) Quy Nhơn  
Chiều Sở LĐTBXH kiểm tra thiết bị đào tạo tự làm của trường tham dự hội thi toàn quốc. BGH (đ/c Mai); LĐ phòng ĐT; Khoa và tác giả có thiết bị dự thi Cơ sở 2  PHT Vũ Huy Mai
Đi Công tác Thừa thiên - Huế (Từ ngày 20/9 đến 22/9) BGH (đ/c Phong); Phòng ĐT (đ/c Tân); Khoa CKĐL (đ/c Du). Lái xe Lê Hữu Châu. TT- Huế  
Thứ 4 (21/9) Sáng Tham gia với Sở LĐTBXH kiểm tra thiết bị đào tạo tự làm dự thi toàn quốc tại Trường Cao đẳng KTCN Quy Nhơn BGH (đ/c Mai). Lái xe Phan Hữu Cường. Quy Nhơn  
Chiều 14h00: Hội nghị CBVC Trung tâm ĐT&SHLX BGH (đ/c Mai); CBVC Trung tâm ĐT&SHLX Hội trường tầng 2, CS3 PHT Vũ Huy Mai
Thứ 5  (22/9) Sáng Làm việc với Trung tâm GDNN-GDTX huyện Phù Cát BGH (đ/c Mai); LĐ phòng ĐT. Phù Cát  
8h00: Hội nghị CBVC Phòng Tổ chức HCQT CBVC Phòng Tổ chức HCQT Hội trường tầng 2, CS1  
Chiều        
Thứ 6 (23/9) Sáng 8h00: Hội nghị CBVC Khoa Cơ khí động lực BGH (đ/c Mai); CBVC Khoa CKĐL Hội trường tầng 2, CS3 PHT Vũ Huy Mai
8h00: Hội nghị CBVC Khoa Điện, Điện tử BGH (đ/c Phong); CBVC Khoa Đ,ĐT Hội trường tầng 2, CS2 PHT Vũ Xuân Phong
Chiều 13h30: Hội nghị CBVC Khoa Khoa học cơ bản BGH (đ/c Phong); CBVC Khoa KHCB Hội trường tầng 2, CS2 PHT Vũ Xuân Phong
Thứ 7 (24/9) Sáng  8h00: Hội nghị CBVC Khoa Xây dựng  BGH (đ/c Phong); CBVC Khoa Xây dựng  Hội trường tầng 2, CS2  PHT Vũ Xuân Phong
Chiều        
Chủ nhật (25/9) Sáng        
Chiều        
Ghi chú