Thứ (ngày/tháng) Buổi Nội dung Thành phần Địa điểm Người chịu trách nhiệm/ chỉ đạo
Thứ 2 (28/11) Sáng Thực hiện Chương trình tư vấn hướng nghiệp tại Quy Nhơn  BGH (đ/c Phong); Tổ tư vấn tuyển sinh Quy Nhơn  
Đi Công tác Hà Nội BGH (đ/c Mai); TCHC (đ/c Dũng); ĐT (đ/c Hằng); KHTC (đ/c Châu). Lái xe Lê Hữu Châu Hà Nội  
Chiều Đi công tác Lâm Đồng Công đoàn trường (đ/c Đính, Chiến). Lái xe Phan Hữu Cường. Đà Lạt  
Thứ 3 (29/11) Sáng Dự Hội nghị Đào tạo do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức. BGH (đ/c Mai); TCHC (đ/c Dũng); ĐT (đ/c Hằng); KHTC (đ/c Châu). Hà Nội  
Thực hiện Chương trình tư vấn hướng nghiệp tại Tuy Phước  BGH (đ/c Phong); Tổ tư vấn tuyển sinh Tuy Phước  
Chiều        
Thứ 4 (30/11) Sáng        
Chiều        
Thứ 5  (01/12) Sáng Làm việc với Trường THPT Phù Mỹ II, Trường PTTH An Lương  BGH (đ/c Phong); Tổ tư vấn tuyển sinh Phù Mỹ  
Chiều        
Thứ 6 (02/12) Sáng        
Chiều        
Thứ 7 (03/12) Sáng        
Chiều        
Chủ nhật (04/12) Sáng        
Chiều        
Ghi chú