Thứ (ngày/tháng) Buổi Nội dung Thành phần Địa điểm Người chịu trách nhiệm/ chỉ đạo
Thứ 2 (`19/12) Sáng        
Chiều        
Thứ 3 (20/12) Sáng 8h00: Hội nghị về công tác học sinh sinh viên BGH; Trưởng các Phòng, Khoa; Bí thư Đoàn TN. Phòng họp tầng 2, CS1 PHT Vũ Xuân Phong
Chiều 14h00: Họp hội đồng kiểm kê tài sản năm 2022. Hội đồng KKTS năm 2022 (QĐ số 1321/QĐ-CĐTB-TC, ngày 14/12/2022) Phòng họp tầng 2, CS1 Chủ tịch Hội đồng KKTS năm 2022
Thứ 4 (21/12) Sáng 8h00: Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp K46+K47 (Phòng ĐT chuẩn bị số liệu và báo cáo) Hội đồng thi tốt nghiệp (QĐ số 1158/QĐ-CĐTB-ĐT, ngày 28/11/2022) Trực tuyến PHT Vũ Huy Mai
Chiều        
Thứ 5  (22/12) Sáng        
Chiều 14h00: Gặp mặt kỷ niệm 78 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam BCH Quân sự trường; Tự vệ cơ quan; CBVC và HSSV là Bộ đội xuất ngũ. Tại hội trường của 3 cơ sở Giám hiệu phụ trách cơ sở.
Thứ 6 (23/12) Sáng        
Chiều        
Thứ 7 (24/12) Sáng        
Chiều        
Chủ nhật (25/12) Sáng        
Chiều        
Ghi chú