Thứ (ngày/tháng) Buổi Nội dung Thành phần Địa điểm Người chịu trách nhiệm/ chỉ đạo
Thứ 2 (`09/01) Sáng Đi công tác Hà Nội (Từ ngày 08/01 đến 11/01) BGH (đ/c Quân); Phòng TCHC (đ/c Ánh); phòng ĐT (đ/c Hằng); Phòng KHTC (đ/c Lý). Lái xe Lê Hữu Châu Hà Nội Hiệu trưởng
Đi công tác Đắc Lắc, Đắc Nông (Từ 08/10 đến 11/11/01) BGH (đ/c Phong); Phòng ĐT (Tân); Phòng KHTC (Ngọc). Lái xe Lê Hữu Châu Đắc Lắc, Đắc Nông PHT Vũ Xuân Phong
9h00: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp Hội đồng thi tốt nghiệp (QĐ số 1158/QĐ-CĐTB-ĐT, ngày 28/11/2022) Trực tuyến  PHT Vũ Huy Mai
Chiều        
Thứ 3 (10/02) Sáng Làm việc với các đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định BGH (đ/c Mai); TCHC; Lái xe Phan Hữu Cường. Bình Định PHT Vũ Huy Mai
Chiều        
Thứ 4 (11/01) Sáng Làm việc với các đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định BGH (đ/c Mai); TCHC; Lái xe Phan Hữu Cường. Bình Định PHT Vũ Huy Mai
Sát hạch lái xe K120C Hội  đồng thi tốt nghiệp; Trung tâm ĐT và SHLX CS3 Hiệu trưởng
Chiều        
Thứ 5  (12/01) Sáng Làm việc với các đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định BGH (đ/c Mai); ĐT; Lái xe Phan Hữu Cường. Bình Định PHT Vũ Huy Mai
Chiều        
Thứ 6 (13/01) Sáng Làm việc với các đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định BGH (đ/c Mai); ĐT; Lái xe Phan Hữu Cường. Bình Định PHT Vũ Huy Mai
Chiều        
Thứ 7 (14/01) Sáng        
Chiều        
Chủ nhật (15/01) Sáng        
Chiều        
Ghi chú