Thứ (ngày/tháng) Buổi Nội dung Thành phần Địa điểm Người chịu trách nhiệm/ chỉ đạo
Thứ 2 (`16/01) Sáng        
Chiều        
Thứ 3 (17/02) Sáng        
Chiều        
Thứ 4 (18/01) Sáng        
Chiều        
Thứ 5  (19/01) Sáng        
Chiều        
Thứ 6 (20/01) Sáng Nghỉ Tết Nguyên đán 2023 (Từ ngày 20/01, tức ngày 29 tháng chạp)
Chiều        
Thứ 7 (21/01) Sáng        
Chiều        
Chủ nhật (22/01) Sáng TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO
Chiều
Ghi chú