Thứ (ngày/tháng) Buổi Nội dung Thành phần Địa điểm Người chịu trách nhiệm/ chỉ đạo
Thứ 2 (23/01) Sáng Nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão từ ngày 20/01 (tức ngày 29 tháng Chạp) đến hết ngày 26/01 (tức ngày 05 tháng Giêng)
Chiều        
Thứ 3 (24/02) Sáng        
Chiều        
Thứ 4 (25/01) Sáng        
Chiều        
Thứ 5  (26/01) Sáng        
Chiều        
Thứ 6 (27/01) Sáng 8h00: Họp CBVC và người lao động CS2  CBVC và người lao động CS2  HT cơ sở 2 Giám  hiệu phụ trách CS
Chiều        
Thứ 7 (28/01) Sáng        
Chiều        
Chủ nhật (29/01) Sáng        
Chiều        
Ghi chú 7h30, ngày 30/01/2023 (tức ngày 09 tháng Giêng năm Quý Mão): Giao ban tháng 02/2023; thành phần tất cả CBVC, HSSV. 8h30: HSSV  làm vệ sinh phòng học, phòng ở, sân trường; CBVC và người lao động họp  tại Hội trường tầng 2 các cơ sở, chủ trì: Giám hiệu phụ trách cơ sở. Buổi chiều CBVC và HSSV học tập và làm việc bình thường. Đối với GV giảng dạy tại các Trung tâm, thực hiện theo TKB của Trung tâm.