Thứ (ngày/tháng) Buổi Nội dung Thành phần Địa điểm Người chịu trách nhiệm/ chỉ đạo
Thứ 2 (27/02) Sáng        
Chiều        
Thứ 3 (28/02) Sáng 7h30: Dự Hội nghị thông tin tháng 02/2023 Đảng ủy (đ/c Quân, Hữu) Khách sạn Thanh Bình  
7h30: Dự Hội nghị tổng  kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022  BGH (đ/c Phong)  Hội trường Công an tỉnh  
 8h00: Dự Lễ phát động hưởng ứng cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023  BGH (đ/c Mai) Hội trường 2A, Trần Phú, Quy Nhơn   
Chiều        
Thứ 4 (01/3) Sáng 7h00: Dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2023 BGH (đ/c Mai) Huyện đội Phù Cát  
Chiều        
Thứ 5  (02/3) Sáng Sở Giao thông vận tải kiểm tra việc chấp hành các quy định về ĐT&SHLX (từ ngày 02/3 đến 04/3/2023) Theo Thông báo số 201/CĐTB-SHLX, ngày 22/02/2023 CS3 Hiệu trưởng
Chiều        
Thứ 6 (03/3) Sáng        
Chiều        
Thứ 7 (04/3) Sáng        
Chiều        
Chủ nhật (05/3) Sáng        
Chiều        
Ghi chú