Thứ (ngày/tháng) Buổi Nội dung Thành phần Địa điểm Người chịu trách nhiệm/ chỉ đạo
Thứ 2 (06/03) Sáng 7h00: Giao ban tháng 03/2023 CBVC; HSSV Tại 03 cơ sở Giám hiệu phụ trách CS
8h00: Làm việc với Huyện đội Phù Cát BGH (đ/c Mai); Phòng TCHC (đ/c Ánh) CS3  
Chiều        
Thứ 3 (07/03) Sáng 8h30: Họp với Tổ Truyền thông và TVTS BGH (đ/c Phong); Tổ Truyền thông và TVTS Phòng họp tầng 2, CS1  
Chiều        
Thứ 4 (08/3) Sáng        
Chiều        
Thứ 5  (09/3) Sáng        
Chiều        
Thứ 6 (10/3) Sáng 8h00: Dự Hội nghị thông tin tháng 03/2023 do Đảng uỷ Khối CCQ tổ chức Đảng uỷ (đ/c Phong) KS Thanh Bình, Quy Nhơn  
Thi tốt nghiệp K189B Hội đồng thi TN; Trung tâm ĐT&SHLX CS3 Hiệu trưởng
Chiều 14h00: Kiểm tra nề nếp sinh hoạt của HSSV tại KTX CS2 Giám hiệu phụ trách CS; Phòng Công tác HSSV. CS2  
Thứ 7 (11/3) Sáng        
Chiều        
Chủ nhật (12/3) Sáng        
Chiều        
Ghi chú