BAN GIÁM HIỆU
Dương Minh Quân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0914124936
Vũ Xuân Phong This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0913639588
Vũ Huy Mai vhmai.cdntrungbo.edu.vn 0914124722
CÔNG ĐOÀN
Nguyễn Xuân Đính This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0982057307
ĐOÀN THANH NIÊN
Nguyễn Xuân Trí This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0974777121
PHÒNG CHỨC NĂNG
Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0975055948
Phòng Tổ chức, Hành chính và Quản trị This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0973294963
Phòng Kế hoạch Tài chính This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0905694968
Phòng Công tác Học sinh Sinh viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0989158548
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0905509534
KHOA - TRUNG TÂM  
Khoa Cơ khí động lực This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0905329423
Khoa Cơ khí chế tạo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0365756939
Khoa Điện - Điện tử This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0367387485
Khoa Khoa học cơ bản This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0986803995
Khoa Nông Lâm Nghiệp This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0982057307
Khoa Trắc địa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0972064558
Khoa Xây dựng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0914950619
Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0905329587
BẢO VỆ  
Cơ sở 1 Trần Văn Thi 0395951189
Cơ sở 2 Lê Lương Hiệu 0394779762
Cơ sở 3 Phan Văn Quang 0388543163
ĐIỆN - NƯỚC  
Cơ sở 1 Mai Quốc Đạt 0382347967
Cơ sở 2 Phan Hữu Cường 0818106623
Cơ sở 3 Lê Quang Việt 0943312844
Y TẾ
 Cơ sở 1, 2, 3 Nguyễn Hữu Vinh 0904492117
QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ  
Cơ sở 1 Nguyễn Minh Luyện 0935496625
Cơ sở 2 Hoàng Quốc Phương 0974794388
Cơ sở 3 Hàng Văn Thiện 0909102499