Đảng ủy Trường sẽ tổ chức Hội nghị quán triệt toàn văn Chuyên đề năm 2022 đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị; đảm bảo 100% được học tập, quán triệt.

- Thời gian: 14h00, ngày 19/5/2022 (thứ 5)

- Hình thức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến

+ Tại cơ sở 1: Toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng tập trung về phòng họp cơ quan Cơ sở 1 (tầng 2, Nhà hiệu bộ)

+ Tại cơ sở 2: Toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng CS2, CS3 tập trung về phòng họp cơ quan Cơ sở 2.

- Nội dung: theo file đính kèm