Nhằm thúc đẩy phong trào sáng tạo của người lao động trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp công nghệ vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà.

Các giải pháp dự thi đăng ký theo 06 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí và tư động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; Y được; Giáo dục và đào tạo; Vật liệu, hóa chất, năng lượng và các lĩnh vực khác.

Đối tượng dự thi: Các giải pháp được tạo ra từ 2017 trở về sau của các tổ chức, cá nhân được áp dụng có hiệu quả tại Bình Định, chưa tham gia các Hội thi của tỉnh.

Thời hạn nộp hồ sơ dự thi: Đến hết ngày 30/6/2023

Nơi nhận hồ sơ dự thi: Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ XIII (2022-2023) - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định; Địa chỉ: Số 472 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Điện thoại: 0256.382859