Học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards Scholarship – AAS) là học bổng quốc tế uy tín được Chính phủ Australia trao cho thế hệ các nhà lãnh đạo tương lai của Việt Nam. Học bổng dành cho bậc học thạc sỹ tại một trường đại học ở Australia, khóa học sẽ bắt đầu năm 2024. 

Nếu có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ bà Nguyễn Thanh Loan, Quản lý học bổng tại địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc gọi số (024) 3939 3991 (109).