Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 41/2023/HĐDV ngày 04/5/2023 giữa Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông Lâm Trung Bộ với công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.

Nay Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương ban hành thông báo đấu giá tài sản Nhà nước cho thuê, cụ thể như sau:

Tài sản đấu giá: Cho thuê nhà xưởng thực hành chế biến gỗ 01, cụ thể:

+ Đặc điểm nhà xưởng cho thuê: Nhà xưởng 01 tầng, khung thép, mái lợp tôn, công trình cấp III, diện tích 795,44 m2;

+ Mục đích cho thuê: Sản xuất, chế biến gỗ;

Thời gian cho thuê: 05 năm;

Thời gian thanh toán: 06 tháng/lần;

Giá khởi điểm: 915.200.000 đồng/05 năm

Thời gian, địa điểm bán hồ sơn, đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 23/5/2023 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Liên tục trong các ngày 18, 19/5/2023 (giờ hành chính), tại nơi có tài sản đấu giá đang tọa lạc.

Thơi gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 15 giờ 30 phút ngày 26/5/2023 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.

Chi tiết xem tại đây: