Sáng 21/11/2022, Trường Cao đẳng Cơ điện – Xây dựng và Nông lâm Trung bộ đã tổ chức Hội nghị đại biểu Cán bộ, viên chức năm học 2022-2023. Hội nghị có sự tham dự của 71 đại biểu là cán bộ viên chức được triệu tập.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2021 – 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022– 2023; báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2021 – 2022, và phương hướng công tác thi đua khen thưởng năm học 2022 – 2023; báo cáo Kết quả hoạt động Ban thanh tra nhân dân năm học 2021 – 2022 và kế hoạch hoạt động năm học 2022 – 2023; thông qua dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ với sự góp ý của các đơn vị trong toàn trường.

Tại Hội nghị, cán bộ viên chức Trường đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về một số vấn đề có liên quan đến công tác giảng dạy, phục vụ giảng dạy, chế độ chính sách. Mọi ý kiến đóng góp của cán bộ viên chức tại Hội nghị đã được Đoàn Chủ tịch và Lãnh đạo các đơn vị có liên quan giải trình cụ thể trên tinh thần cởi mở, dân chủ.

Cũng tại Hội nghị, Ban giám hiệu đã biểu dương các tập thể, cá nhân có những thành tích cao trong công tác giảng dạy, công tác thi đua và tuyển sinh trong năm học 2021-2022.

Tại Hội nghị Ban Giám hiệu cùng với Công đoàn nhà trường đã kí kết giao ước thi đua năm học 2022-2023 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, xây dựng Nhà trường vững mạnh”.

Kết thúc Hội nghị, 100% cán bộ viên chức thống nhất thông qua các văn bản trình Hội nghị, các chỉ tiêu thi đua và tán thành Dự thảo nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2022-2023. Toàn thể cán bộ viên chức nhà trường tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và các đoàn thể, cùng với sự đồng lòng của tập thể cán bộ viên chức, Nhà trường sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết hội nghị đề ra.

Ái Vân