Chiều ngày 22/12/2022 trường Cao đẳng Cơ điện – Xây dựng và Nông lâm Trung bộ đã tổ chức Lễ kỷ niệm ngày truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Buổi lễ có sự tham gia của cán bộ, giáo viên, cựu quân nhân và học sinh - quân nhân vừa xuất ngũ.

Trong không khí trang trọng, đầm ấm của buổi Lễ, cán bộ giáo viên cùng cựu quân nhân và quân nhân xuất ngũ cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng, những chiến công vang dội của Quân đội nhân dân Việt Nam anh dũng trong suốt chặng đường 78 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Từ đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách; quân nhân xuất ngũ ra sức lao động, học tập trở thành những công dân Việt Nam có “tâm trong, trí sáng” góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.