Sáng ngày 07 tháng 01 năm 2023, Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện-Xây dựng và Nông Lâm Trung bộ tổ chức "Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022 và Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023" với tinh thần đoàn kết, nhất trí, quyết tâm cao, cùng chính quyền và các đoàn thể phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị trên tất cả các mặt công tác. Toàn bộ đảng viên, giảng viên, viên chức, người lao động đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, linh hoạt, phù hợp của Đảng bộ để tiếp tục đưa Nhà trường phát triển mạnh mẽ, bền vững.

Tại Hội nghị, Thay mặt Đảng uỷ, đồng chí Vũ Xuân Phong, Phó Bí thư Đảng ủy đã trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện-Xây dựng và Nông Lâm Trung bộ.

Dự thảo báo cáo nêu rõ: Năm 2022, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị Nhà trường, Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo các Chi bộ, Chính quyền và đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Nghiên cứu, quán triệt, học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương khóa XIII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh khóa XIV, Nghị quyết Đảng bộ Trường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025…

Đồng thời, báo cáo chính trị cũng đã đánh giá vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị công tác đào tạo; trong công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác tổ chức – cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật; công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể; công tác ban hành văn bản chỉ đạo và các báo cáo của năm. Đặc biệt báo cáo nhấn mạnh năm 2022, Nhà trường đã tổ chức thành công đánh giá ngoài cơ sở đào tạo và 02 chương trình đào tạo và đạt kết quả cao.

Đây là một bước phát triển vượt bậc của tập thể đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể của Nhà trường thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất cao của tập thể Nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện Báo cáo Tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, các ý kiến của đại biểu xoay quanh các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023 về công tác đào tạo, tuyển sinh của trường; công tác đẩy mạnh hoạt động dịch vụ cho người học; công tác học tập nâng cao trình độ của đội ngũ giảng viên; công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy Trường…

Tại Hội nghị cũng đã công bố quyết định khen thưởng cho 03 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2022.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Thay mặt Đảng ủy, Đồng chí Dương Minh Quân - Bí thư Đảng ủy Trường đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những cố gắng, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tích trong các lĩnh vực công tác, tạo ra thế và lực trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của các đồng chí trong Ban chấp hành, các đồng chí cấp ủy các chi bộ và toàn thể đảng viên. Đồng chí Bí thư cũng đề nghị tất cả các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ trường tiếp tục phát huy những mặt tích cực, đóng góp nhiều hơn nữa sức lực và trí tuệ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mọi mặt công tác nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023.

Xuân Trí