Tên công ty: Công ty TNHH Giống - Chăn nuôi Việt Thắng Bình Định

 Nhóm nghề: Chăn nuôi, Thú y, Cơ khí, Điện

 Nơi làm việc: Đập Đá, An Nhơn, Bình Định

 Tải File thông báo: Thông báo tiếp nhận SV thực tập New Hope Bình Định

 

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI NEW HOPE BÌNH ĐỊNH TIẾP NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP NĂM 2021

1. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực tập:

- Là sinh viên chuyên ngành Thú y năm cuối tại trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Nông lâm Trung bộ, (kèm theo danh sách).

- Hồ sơ cá nhân (CMND, hộ khẩu, thông tin liên hệ)

2. Chính sách hỗ trợ trong quá trình thực tập:

Hỗ trợ đối với sinh viên thực tập

- Được thực tập tại Trang trại có quy mô lớn nhất Đông Nam Á (Bình Phước)

- Được các chuyên gia hàng đầu của công ty hướng dẫn và đào tạo

- Được công ty chi trả chi phí vé xe khi bắt đầu và kết thúc quá trình thực tập.

- Công ty hỗ trợ 100% chi phí ăn ở. 

- Hồ trợ tiền lương trong quá trình thực tập: 5.050.000 VNĐ/tháng (đối vói hệ Cao đăng).

- Hỗ trợ tiền lương trong quá trình thực tập: 4.500.000 VNĐ/tháng (đối với hệ Trung cấp).

Hỗ trợ đối vói Ban quản lý nhà trường

Công ty hỗ trợ phí quản lý giám sát cho Quý nhà trường 5.000.000 VNĐ/30 em thực tập sinh.

3. Thông tin liên hệ:

Phòng Nhân sự Công ty TNHH Chăn nuôi New Hope Bình Định

Địa chỉ: LK03-17 và LK03-18 Khu dân cư Bàn Thành, P. Đập Đá, thị xã An Nhơn, Bình Định

Ms. Phượng 0367 07938 (email: nguyenbichThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Ms. Qulnh : 039643931 (email: huynhthinhuquynh.15091995@gmail. com)