Tên công ty: Công ty Cổ phần Sông Đà 4

  Vị trí việc làm: Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi, trắc đạc,  điện công nghiệp, hàn, sắt hàn, nề bê tông

  Nơi làm việc: Thi công tại các công trình: Khánh Hoà, Quãng Ngãi

  Tải file thông báo: Thông báo tuyển dụng Công ty Cổ phần Sông Đà 4

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

Trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà TM, KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

1. Vị trí, số lượng: 

+ Xây dựng và hòa thiện công trình thủy lợi: 05 người

+ Trắc đạc: 04 người

+ Điện công nghiệp: 10 người

+ Hàn, Sắt hàn, Nề bê tông: 30 người

2. Mức lương: 

+ Xây dựng và hòa thiện công trình thủy lợ: 14.000.000 - 18.000.000 đồng/tháng

+ Trắc đạc: 14.000.000 - 18.000.000 đồng/tháng

+ Điện công nghiệp: 12.000.000 - 14.000.000 đồng/tháng

+ Hàn, Sắt hàn, Nề bê tông: 12.000.000 - 14.000.000 đồng/tháng

3. Hồ sơ đăng ký: xem chi tiết nội dung thông báo đính kèm .

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức Hành chính, Công ty cổ phần Sông Đà 4 - Tầng 3, tòa nhà TM, KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.

+ Liên hệ trực tiếp số điện thoại:

Anh Linh: 0986.095.588

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.