Tên công ty: Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Quang Trung

  Vị trí việc làm: Công nhân kỹ thuật Tiện, Công nhân kỹ thuật Hàn điện

  Nơi làm việc: Khu công nghiệp Phú Tài, P. Trần Quang Diệu, Tp. Quy Nhơn

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG QUANG TRUNG

Địa chỉ: Lô B6, Khu Công nghiệp Phú Tài, P. Trần Quang Diệu, Tp. Quy Nhơn

1. Vị trí, số lượng: 

+ Công nhân kỹ thuật Tiên: 02 người

+ Công nhân kỹ thuật Hàn điện: 10 người

2. Thông tin liên hệ: Phòng Tổ chức Hành chính, Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung.

+ Điện thoại: 0256.3841005 - 0949540518