Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM

  Chuyên ngành: Chăn nuôi - Thú Y, Điện công nghiệp, Điện - Điện tử, Kế toán

  Nơi làm việc: Gia Lai, Quảng Nam

  Chi tiết thông báo: Greenfeed thông báo tuyển dụng

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

1. Vị trí, số lượng, yêu cầu: 

- Nhân viên kỹ thuật chăn nuôi: 20; chuyên ngành yêu cầu: Chăn nuôi - Thú y

- Nhân viên thống kê/ Admin Trại: 03; chuyên ngành yêu cầu: Chăn nuôi - Thú y / Kế toán

- Nhân viên Kế toán Trại: 02; chuyên ngành yêu cầu: Chăn nuôi - Thú y / Kế toán

- Nhân viên Bảo trì Trại: 07; chuyên ngành yêu cầu: Điện công nghiệp, Điện - Điện tử

2. Nơi làm việc: Gia Lai, Quảng Nam.

3. Chế độ phúc lợi: Xem chi tiết thông báo tuyển dụng.

4. Thông tin liên hệ: 

+ Mobile/Zalo: 0812 677 555

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.