Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH CÔNG NÔNG NGHIỆP BÌNH ĐỊNH (BIDINA)

  Vị trí làm việc: Cán bộ kỹ thuật công nhân lái máy ủi,...

  Nơi làm việc: Công ty BININA, tỉnh Sekong - Lào

  Chi tiết thông báo: Tuyển dụng BIDINA

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

1. Vị trí, số lượng, yêu cầu: 

- Cán bộ kỹ thuật: 05; Chuyên ngành: Lâm sinh; Yêu cầu: Nam, Sức khỏe tốt, đạo đức tốt, chịu khó.

- Công nhân lái máy ủi: 01; Chuyên ngành: Có chứng chỉ đào tạo lái máy ủi; Yêu cầu: Nam, Sức khỏe tốt, đạo đức tốt, chịu khó.

2. Nơi làm việc: Công ty BININA, tỉnh Sekong - Lào

3. Quyền lợi được hưởng:

- Tiền lương khởi điểm: 12.000.000 đ/người/tháng.

- Được hưởng mọi chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam

- Các khoản thưởng và hỗ trợ khác theo quy định chung của Công ty.

4. Địa điểm nộp hồ sơ: 

+ Phòng Tổ chức - Hành chính Tổng công ty PISICO. Số 99 Tây Sơn - phường Nguyễn Văn Cừ - Tp. Quy Nhơn - Bình Định